QULIX Beläggningsguide

QULIX Coating AB är ett systerbolag till HELIX. Sedan 2003 ytbelägger QULIX skärande verktyg och formverktyg åt industrin – en flexibel leverantör som hanterar såväl korta som långa serier. PVD-beläggningar ökar prestandan och livslängden på verktygen.

Med den senaste tekniken inom ytbeläggning från PLATIT ligger QULIX Coating i den absoluta framkanten inom PVD-beläggning. Maskinens 4 katoder kan användas samtidigt, vilket resulterar i snabba ledtider för både konventionella ytskikt och avancerade nanokompositbeläggningar med flera skikt.

Tillämpningsområden