Ledande inom skärande verktyg

HELIX är ett familjeföretag som grundades 1986 och numera drivs av Lina och Thomas Marklund. Sedan starten har vi specialiserat oss på att hjälpa företag med höga krav. Våra kunder återfinns främst i norden inom fordon-, kärnkraft- och försvarsindustri. All tillverkning sker i vår produktionslokal i Lindesberg, Sverige.

Idag är vi en av Sveriges ledande leverantörer av skärande verktyg.

Affärsidé HELIX konstruerar och tillverkar skärande verktyg av högsta kvalitet utifrån kundens behov. HELIX erbjuder även skärande bearbetning av avancerade detaljer.

Vision Svensk verktygstillverkning i världsklass.

Jobba hos oss

Vill du utvecklas hos oss? Vi tar gärna emot spontana ansökningar.
E-posta brev och CV till thomas.marklund@helixverktyg.se

Hållbarhet en självklarhet

Vi arbetar varje dag för att bedriva en sund verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt månar om våra medarbetare. Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt ledningssystem och våra policys.

Miljöansvar

Ansvar för miljön genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan.
• Vi har en energieffektiv maskinpark
• Vi använder 100% förnybar energi
• Alla restprodukter av metaller återvinns

Ekonomiskt ansvar

Vi tillämpar god affärssed baserat på ärlighet, saklighet och öppenhet och förväntar oss motsvarande av alla parter vi gör affärer med. Våra affärsmässiga mål grundas i långsiktig stabilitet och lönsamhet, men får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor.

Socialt ansvar

Vi har en trygg och säker arbetsmiljö, där vi månar om våra medarbetares hälsa och personliga utveckling. Vår arbetsplats präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald.

Kvalitet

Ordning och reda och att ha kontroll på alla processer är en förutsättning för att kunna leverera verktyg med hög kvalitet. Redan 1994 kvalitetssäkrade vi vår verksamhet enligt ISO-standarden. Idag är vi certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Kreditvärdighet